hy
language en hy
Մուտք

Ֆիթնես

Զգա՛ ակումբային միաջավայրում մարզվելու տարբերությունը


Խմբային մարզումներ

Այսօրվա խմբային մարզումները
Մեդիտացիա և աուտո թրեյնինգ
09:00-10:00
Արտակ Պետրոսյան
2
Յոգա
10:00-11:00
Արտակ Պետրոսյան
2
Խորեոգրաֆիա
11:00 - 12:00
Դանիլա Կազակով
1
ԼեսՄիլս ՔՈՐ
11:30 - 12:00
Մանաշիդ Մեհրաբյան
2
Սալսա, Բաչատա, Արգենտ. տանգո
12:00-13:00
Հովսեփ Արզումանյան
1
Քիք բոքսինգ
for kids
12:00-13:00
Նարեկ Ավալյան
B
ԳՐԻՏ
12:15-13:45
Մանաշիդ Մեհրաբյան
2
Ֆիթ Բոլ
13:00 - 14:00
Լուսինե Բազյան
2
Սեղանի թենիս
13:00-14:00
Դավիթ Ղոթանյան
TT
Ակվա
for kids
13:00-14:00
Աննա Մկրտչյան
P
Աբս ընդ Սթրեչ
14:00 - 15:00
Լուսինե Բազյան
2
Սպորտլանդիա
for kids
14:00-15:00
Ալեքսանդր Աբրահամյան
P
Պարահանդեսային պարեր
14:00-15:00
Դանիլա Կազակով
1
Աքվաշեյփ
14:00-15:00
Աննա Մկրտչյան
Սեղանի թենիս
14:00-15:00
Դավիթ Ղոթանյան
T
Սթրեչ
15:00 - 16:00
Լուսինե Բազյան
2
Ֆուտբոլ (մինչև 11տ.)
for kids
15:00 - 16:00
Ալեքսանդր Աբրահամյան
P
Ֆուտբոլ (11+)
for kids
16:00-17:00
Ալեքսանդր Աբրահամյան
P
Յոգա
16:00-17:00
Արտակ Պետրոսյան
2

Պատկերասրահ